Dyvix is een bedrijf van pensioenspecialisten en experts in verzekeringssoftware.

Voorwaarden

Op Dyvix contracten en aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van de FENIT van toepassing, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Fenit voorwaarden (Nederlands)
Fenit voorwaarden (Engels)